ביטוח דירקטורים | ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים | ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים

 

כאשר אתם מכהנים כדירקטורים וכן בנושאי משרה בכירים אזי אין ספק שיש לכם חשיפה לתביעות רבות אשר נובעות עקב פעילותכם הניהולית וכן העסקית אשר מתקיימת במסגרת התפקיד.

ביטוח דיקרטורים זוהי תוכנית אשר בה ניתנת הבטחה לשמור על הביטחון הכלכלי הקיים גם לכם וגם עבור היקרים לכם בכל מקרה אשר מתבצעת בו תביעה.

כאשר עושים ביטוח דירקטורים אין ספק שזוהי השקעה נבונה ביותר.

התוכנית של אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכסה תביעות שהגישו אותם נגד נושא משרה במשך של תקופת הביטוח.

 

למעשה ביטוח דירקטורים מכסה תביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה, וזה נעשה עקב מעשה של הפרת חובה, טעות, השמטה כלשהי, הצהרה שהיא אינה מדויקת, רשלנות והזנחה ועוד מקרים רבים אשר נעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה.

כמו כן כיסוי הוצאות של הגנה משפטית.

וכיסוי רטרואקטיבי למעשים ולמקרים שקרו טרם שנכנס הביטוח לתוקף והם אינם היו ידועים למבוטח כאשר התחיל הביטוח, וכן תביעות אשר הוגשו נגד המבוטח בשמך התקופה של הביטוח.

 

ביטוח דירקטורים הוא בעצם שורה של תפקידים ניהוליים מהעולם הפיננסי, אשר טומנים אחריות גדולה ביותר.

בעלי אותם תפקידים עסוקים בקבלת של החלטות מדי יום ביומו, וכן מבצעים מתן הוראות לביצוע, הנחיות ועוד.

הפעילויות המתקיימות חושפות את הדירקטורים לתביעות כספיות מצד הנפגעים גם כאשר מדובר בנזק של הפסד כספי אשר אינו ממש נזק פיזי.

 

ביטוח דירקטורים נועד עבור מקרים מסוגים אלה. הביטוח הזה מעניק למעשה מענה על החובות הכספיים אשר נובעים מתביעות נגד המשרה על פיהם נעשה נזק שהוא פיננסי או לצד שלישי או לחברה אשר בה המבוטח מתעסק.

הפעולות הללו הם כמו הפרת חובה, והתרשלות המלווה לצד הזנחה ויתכן שזה נעשה על ידי המבוטח בתמימות, תוך כדי התעסקותו בתאגיד.

 

פוליסת ביטוח דירקטורים נועדה עבור נושאי משרה ספציפיים ומסוימים כמו למשל אלו העוסקים כמנהלי עסקים ראשיים, כסמנכ"לים, וכבעלי תפקידים שדומים לזה.

ההגדרה של נושא זה הורחבה מאד בשנים האחרונות גם אם האדם מחזיק במשרה שהיא פשוטה או שהוא אוחז בתפקיד אשר נחשב כתפקיד ניהולי.

בכל אופן לשמו של התפקיד אין משמעות אלא למהות שלו.

 

About kala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>