ביטוח דירקטורים ונושאי משרה | תביעות | ביטוחים

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה | תביעות | ביטוחים

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה חשופים לתביעות אשר קשורות בצורת הניהול ובמסגרת התפקיד שבו הם מכהנים.

ביטוח זה שומר גם על הביטחון הכלכלי של המבוטח ושל משפחתו של המבוטח בכל מקרה שמתבצעת תביעה.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מתאים לבעלי עסקים אלו, הביטוח שומר על הבטחון הכלכלי של המבוטח ושל משפחתו במקרה של תביעה.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מכסה הוצאות של הגנה משפטית, נותן כיסוי לתביעות שנובעות מטעות, כמו כן ישנה הצהרה שגויה או לא מדויקת, רשלנות, חריגה מסמכות, והפרת חובה מקצועי.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניק כיסוי רטרואקטיבי עבור מקרים שארעו טרם הכנסת ביטוח לתוקף אך אינם היו ידועים למבוטח כאשר רכש את הביטוח.

 

חשוב שביטוח דירקטורים ונושאי משרה ירכש על ידי כל אדם הנוגע בדבר, על מנת שיהיה מוגן מכל תביעה שתנבע מתפקידו בארגון ומאחריותו המקצועית.

גם כאשר מדובר במקרה שנגרם בתום לב, חשופים נושאי המשרה והדירקטורים לתביעות רבות אשר קשורות לעיסוקם בארגון.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניק כיסוי לדירקטורים בחברות חיצוניות שמגיעים מטעם החברה, כיסוי לבני משפחה, כיסוי להעסקת איש יחסי ציבור, כיסוי למבוטחים בזמן פרישה לגמלאות ועוד.

כאשר מכהנים כדירקטורים ובנושאי משרה בכירים אז נכנסים למצב שנתונים לתביעות רבות שנובעות מפעילות עיסקית וניהולית במהלך מסגרת התפקיד.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה היא תוכנית שמעניקה שמירה על הבטחון הכלכלי שלכם ושל הקרובים לכם בכל מקרה שהתבצעה תביעה.

 

יש צורך שיהיה הגנת ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה עבור כל נושא משרה בתאגיד, על הפעילויות והתפקידים השונים.

בהתאם לחוק ולפסיקה שקובעים בתי המשפט נושאי משרה חשופים לתביעות רבות משום עיסוקם כמנהלים אפילו אם פעלו בתמימות לב.

 

תכנית אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכסה תביעות שהוגשו נגד נושא משרה במשך מהלך תקופת הביטוח וזאת אודות מעשה שאינו נכון שנעשה מתוקף תפקידו.

תכנית זאת מעניקה כיסוי לתביעות נגד נושאי המשרה בעקבות מעשה של הפרת חובה וטעות, או בעקבות הזנחה שנעשתה במהלך מסגרת התפקיד בנושאי משרה בכירה.

אם כן ביטוח דירקטורים ונושאי משרה היא פוליסה אשר יש לה חשיבות רבה ובאמצעותה ניתנת שמירה וביטחון כלכלי והיא מסייעת בזמן הגשת תביעות.

About kala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>