דירקטורים | ביטוח נושאי משרה | בכירים – ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

דירקטורים | ביטוח נושאי משרה | בכירים – ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים זהו ביטוח אשר מתאים עבור דירקטורים ונושאי משרה, באמצעות ביטוח זה יכול האדם לנהל את העסק במסגרת התפקיד שאר בו הוא עוסק ומכהן.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא ביטוח אשר שומר על הבטחון הכלכלי של האדם המבוטח וכן של משפחתו נגד מקרים בהם מתרחשת תביעה כלשהי.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא ביטוח אשר מתאים במיוחד לאלו העוסקים כדירקטורים ונושאי משרה.

ביטוח זה אף מעניק כיסוי נגד תביעות אשר הוגשו במהלך הביטוח למשך כל תקופת הביטוח אודות דברים שנעשו שלא מתוקף התפקיד כדין.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מכסה הוצאות הגנה משפטית , נותן כיסוי לתביעות שנובעות מטעות, הצהרה שגוייה או לא מדויקת , חריגה מסמכות, רשלנות , הפרת חובתם המקצועית ועוד שקרו במסגרת תפקידם בחברה.

כמו כן, מעניק הביטוח כיסוי רטרואקטיבי עבור מקרים שארעו טרם הכנסת הביטוח לתוקף אך לא היו ידועים למבוטח כאשר רכש את הביטוח.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא אף ביטוח אשר ניתן להרחיב אותו, זהו ביטוח אשר מעניק כיסוי מלא לחברות חיצוניות ולדירקטורים, כמו כן על ידי כך ניתן כיסוי שהוא עבור כל בני המשפחה, כיסוי עבור העסקת איש של יחסי ציבור, כיסוי למבוטחים בעת פרישה לגמלאות ועוד.

למעשה ביטוח דירקטורים הוא ניהול של תפקידים הקשורים בעולם הפיננסי, הללו בעלי אחריות גדולה.

אותם אלה שעוסקים בתפקידים הללו עוסקים למעשה בקבלה של החלטות שונות אשר מתרחשות ומתקיימות מדי יום ויום, והכל תחת הוראות של ביצועים שונים ושל הנחיות שונות.

כל הפעילויות הללו חושפות את הדירקטורים אל מול תביעות כספיות שמתנהלות מצד אלה שנפגעו וכל זאת גם כאשר מדובר בהפסד כספי.

 

חשוב מאד שביטוח דירקטורים ונושאי משרה ירכש על ידי כל מי שנוגע בדבר, וזאת בכדי שהאדם יהיה מוגן מכל תביעה הנובעת מתפקידו בארגון ומאחריותו המקצועית.

גם כאשר מדובר במקרים בהם התרחשה תקלה הנובעת מתום לב ותמימות, עדיין חשופים נושאי משרה ודירקטורים לתביעות רבות אשר קשורות אודות העיסוק שלהם באותו ארגון.

אם כן ניתן לומר שביטוח זה הוא בעל חשיבות ומשמעות רבה.

About kala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>