עקרונות החברה | התנהלות בארגון | קימות – הקוד האתי

עקרונות החברה | התנהלות בארגון | קימות – הקוד האתי

הקוד האתי

 

הקוד האתי בשיכון ובינוי הוא קוד אשר משקף בעצם ערכים ועקרונות, אשר החברה מתנהלת על פיהם. הקוד האתי בעצם מציג מצב של התנהגות נכונה וראויה כלפי כל מי שקשור בעבודה בין אם זה העובדים, המנהלים, הצוות, או כל מי שקשור בתהליך, הקוד האתי זמין ב-11 שפות וכל עובדי החברה ומנהליה נדרשים ללכת לפי האמור בו.

 

אל הקוד האתי של שיכון ובינוי יש התייחסות לנושאים רבים, ובינהם קיימות, שמירה על הוראות החוק, איסור על שימוש מידע בפנים,איסור על לקיחת שוחד, התנהלות לקוחה מול  לקוחות וספקים,איסור על הטרדה מינית ואפליה,ועוד.

 

בכדי להבטיח שתהיה הבנה של הקוד על ידי החברה, אז חולקה חוברת של הקוד האתי שכוללת בתוכה את כל הנושא בצורה נרחבת,עם פירוט על הכל, ועל ידי כך ירכש עבור כל הצוות בין אם עובדים, ובין אם אחראים כלים להתנהלות נכונה של קיימות בכל הנושאים הקשורים בקוד האתי, ובצורה בה צריך להתנהל.

 

שיכון ובינוי פועלת לפי עקרונות מתקדמים, והיא חברה אשר המניות שלה רשומיםבבורסה לניירות ערך בתל אביב, המבטיחים שקיפות והם תומכים בכל מה שקשור אל ההתנהלות התקינה של החברה.הכוונה של ממשל תאגידי בשיכון ובינוי זה הכללה של  תהליכים, מדיניות, מוסדות, נהלים וחוקים, אמצעי בקרה, אשר התנהלות החברה מתנהלת עליהם.

התהליכים של ניהול החברה מתייחסים לכל מי שיש לו קשר כלשהו עם החברה, כגון בעלי המניות, העובדים, ספקים, הנהלה,בנקים ואחרים שמלווים, לקוחות, וכל הסביבה העסקית שבה פועלת החברה.
דירקטוריון שיכון ובינוי משמש כגוף המגבש את האסטרטגיה של קבוצת שיכון ובינוי, מפקח על הפעילות של הנהלת החברה, מנהל את כל המהלכים המסכנים אותה ועוד.

לדירקטורים ישנו ניסיון מקצועי,וידע בכל מה שקשור בתחום של החברה.

הדירקטוריון מבצע את תפקידיו על ידי וועדות, להן הוא ממנה חברים מבין חברי הדירקטוריון. לוועדות הדירקטוריון יש תפקיד מאד משמעותי עבור כל הפעילות שמתרחשת ומתבצעת בחברה.
אם כן הקוד האתי זהו דבר אשר יעניק בעצם קידום של החברה, מכל הבחינות, הן מבחינת השירות והיחס, והן מבחינת הסתכלות על דברים והתנהלות בדרך שהיא שונה וטובה יותר.

About kala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>