Category Archives: הורים וילדים

פעילות הורים וילדים

כאשר הורים וילדים נוסעים אל מתחמים שבהם מוצעות אטרקציות לילדים הם לא נידונים בהכרח לשבת באפס מעשה, לכסוס ציפורניים ולקוות שלילדים יימאס והם יוכלו לשוב הביתה לאחר הפטרת אנחת רווחה וברכת 'ברוך שפטרנו'. דווקא שיתוף ההורים באטרקציות של ילדיהם עשוי לעורר בהם עניין ולחוש שותפים לחוויה משותפת, אשר הערך המוסף שלה חורג רק מהמקום ומהזמן שבו היא נחווית. יש לה אפקט ...

Read More »