Category Archives: כיל

מניית כיל משקפת את מצב החברה

 המספרים מעידים על עצמת מניית כיל ועל שוויה ובתוך כך על הפוטנציאל העצום הגלום בחברה. סחר במניות כיל מאפשר לחברה להגדיל את מרחב הפעולה שלה ואת גמישות מבנה ההון שלה. המניה מהווה חלק חשוב במסחר במניות החברה לישראל, אשר בשל מהלומות עסקיות שספגה, ובהן, בין השאר כשלון מיזם הרכב החשמלי בטר פלייס והרעה שחלה ברווחיות כיל בשל התפרקות קרטל האשלג ...

Read More »