Tag Archives: ביטוח מקצועי

מחיר ביטוח מנהלים | ביטוח פנסיוני | מחיר ביטוח מקצועי – ביטוח מנהלים

מחיר ביטוח מנהלים | ביטוח פנסיוני | מחיר ביטוח מקצועי – ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים יום ראשון בעבודה החדשה ואני בהתרגשות גדולה, צועדת לי במסדרונות הבניין המטופח והחדש והכל כל כך לא מוכר ומסקרן וגם קצת מפחיד. הכל גדול, חדרים רבים המון קומות, אנשים בחליפות יוצאים ונכנסים מחדר לחדר ואני צועדת ספק אבודה ספק נרגשת, כמו ילד קטן בחנות צעצועים גדולה ומביטה מימני ומשמאלי ומנסה להבין מה קורה מסביב. היום הראשון תמיד הכי ...

Read More »

אובדן כושר עבודה | ביטוח עסק| ביטוח מקצועי-ביטוח אובדן כושר עבודה מחיר

אובדן כושר עבודה | ביטוח עסק| ביטוח מקצועי-ביטוח אובדן כושר עבודה מחיר

ביטוח אובדן כושר עבודה מחיר ביטוח אובדן כושר עבודה מחיר הוא מבין הביטוחים אשר על ידם יכול האדם להיות מכוסה במקרים של נזקים בזמן העבודה. כל אדם אשר נכנס לעבוד בעבודה עליו לרכוש ביטוח מסוג אובדן כושר עבודה ובכך הוא מעניק לעצמו חסות והגנה נגד מקרים של נזק שארע לו בזמן העבודה. לעיתים אותו נזק יכול להגרם מפגיעה במהלך העבודה ...

Read More »

ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים- אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים- אחריות מקצועית

אחריות מקצועית כל ביטוח באשר הוא נועד על מנת להעניק לאדם אפשרות להצליח לחסוך לגבי עתידו או להעניק לו חסות והגנה אודות מקרים שונים. לקוח אשר שוכר את שרותיו או עומד מול התקשרות ומחויבות כלפיו ובוחר בו לייצג אותו בתחום כלשהו מצפה כי בעל המקצוע יספק לו את השרות בצורה הטובה ביותר מבחינתו ויגיע לתוצאות המספקות את דעתו. לא תמיד ...

Read More »

ביטוח מנהלים | אחריות מקצועית | ביטוח סחר- ביטוח מקצועי

ביטוח מנהלים | אחריות מקצועית | ביטוח סחר- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי ביטוח מקצועי זהו ביטוח אשר נחשב לביטוח בעל משמעות רבה מאד וזאת משום שעל ידי ביטוח זה יכול האדם להיות מכוסה בעבודתו נגד מקרים שונים אשר עלולים להתרחש ואין לתכנן מראש את קיומם. לעיתים מתקיים מצב אשר בו האדם נפצע בעבודתו פציעה קשה אשר איננה מאפשרת לו להמשיך בעבודתו ועל כן ישנו ביטוח מקצועי אשר מכסה אותו נגד ...

Read More »

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות תחום הבניה הוא ענף גדול מאוד המרכז אנשי מקצוע רבים יחד בפרוייקטים שונים של בניה שמרכזים סביבם עבודות שעלותם מסתכמת במיליוני שקלים. כמובן שבכל השקעה של פרוייקט בעל משקל כלכי כה גדול, יש צורך בביטוח מיוחד. גם בתחום הקבלנות מומלץ לבטח בביטוח עבודות קבלניות. במסגרת ביטוח עבודות קבלניות ...

Read More »

דירקטורים ונושאי משרה | פוליסת נושאי משרה | אחריות מקצועית – ביטוח דירקטורים

דירקטורים ונושאי משרה | פוליסת נושאי משרה | אחריות מקצועית – ביטוח דירקטורים

ביטוח דירקטורים   דירקטור בישראל היא משרה נחשקת ביותר. לא משנה באיזו חברה ממשלתית ותחת איזו כותרת, הדירקטור הינו בעל מעמד גבוה ובעל השפעה. הדירקטור יושב במועצת המנהלים של החברה או הארגון הממשלתי והוא זה שממונה על פיתוחה של האסטרטגייה של האגרגון. הוא גם זה שממונה על פיקוח הבכירים בארגון כגון מנכ"ל הארגון.על הדירקטור גם מוטל התפקיד של אישור דוחות ...

Read More »

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית למטפלים | ביטוח – ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית למטפלים | ביטוח – ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית למטפלים | ביטוח – ביטוח אחריות מקצועית אנשים אשר עובדים במקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד, עוסקים מדי יום במקצועות חופשיים ועלכן הם עלולים להיות נתונים תחת תביעות הנעשות נגדם. ישנם לקוחות רבים אשר תובעים את המטפלים בהם משום שהם מרגישים שאינם קיבלו את הדרישה הנכונה אשר רצו, ושנעשתה כלפיהם רשלנות כלשהי, אותה ...

Read More »