Tag Archives: ביטוח עסק

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות תחום הבניה הוא ענף גדול מאוד המרכז אנשי מקצוע רבים יחד בפרוייקטים שונים של בניה שמרכזים סביבם עבודות שעלותם מסתכמת במיליוני שקלים. כמובן שבכל השקעה של פרוייקט בעל משקל כלכי כה גדול, יש צורך בביטוח מיוחד. גם בתחום הקבלנות מומלץ לבטח בביטוח עבודות קבלניות. במסגרת ביטוח עבודות קבלניות ...

Read More »

פוליסת ביטוח מנהלים | ביטוח נושאי משרה | פוליסת ביטוח – ביטוח מנהלים

פוליסת ביטוח מנהלים | ביטוח נושאי משרה | פוליסת ביטוח – ביטוח מנהלים

פוליסת ביטוח מנהלים | ביטוח נושאי משרה | פוליסת ביטוח – ביטוח מנהלים אין אדם שאינו חושב על העתיד. כולנו משתעשעים במחשבה איפה נהיה ומה נעשה בעוד 30 או 40 שנה, לעתים העתיד נראה מפחיד בעיקר כשהוא כל כך בלתי ידוע. ולכן אנשים רבים מעדיפים לחשוב על טובתם העתידית ולבטח עצמם בביטוח מנהלים. ביטוח מנהלים ידאג לנו כשנהיה מבוגרים ולא ...

Read More »