Tag Archives: מהנדסים

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות תחום הבניה הוא ענף גדול מאוד המרכז אנשי מקצוע רבים יחד בפרוייקטים שונים של בניה שמרכזים סביבם עבודות שעלותם מסתכמת במיליוני שקלים. כמובן שבכל השקעה של פרוייקט בעל משקל כלכי כה גדול, יש צורך בביטוח מיוחד. גם בתחום הקבלנות מומלץ לבטח בביטוח עבודות קבלניות. במסגרת ביטוח עבודות קבלניות ...

Read More »