Tag Archives: קבלנים

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות | פוליסה | ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות תחום הבניה הוא ענף גדול מאוד המרכז אנשי מקצוע רבים יחד בפרוייקטים שונים של בניה שמרכזים סביבם עבודות שעלותם מסתכמת במיליוני שקלים. כמובן שבכל השקעה של פרוייקט בעל משקל כלכי כה גדול, יש צורך בביטוח מיוחד. גם בתחום הקבלנות מומלץ לבטח בביטוח עבודות קבלניות. במסגרת ביטוח עבודות קבלניות ...

Read More »

ביטוח כל הסיכונים | קבלנים | עבודות קבלניות – ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח כל הסיכונים | קבלנים | עבודות קבלניות – ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות   מי שעוסק בעבודות קבלנות מודע היטב לכל הסיכונים הנלווים לעבודה זו. מדובר בעבודה פיזית, הכרוכה פעמים רבות בנשיאת משאות כבדים ובטיפוס לגובה רב. בשל כך, חייב כל מי שעוסק בעבודות אלה לכסות את עצמו בביטוח עבודות קבלניות. ביטוח עבודות קבלניות כולל כיסוי ביטוחי לנזקים שעלולים להיגרם למבנים על נזקים שעלולים להיגרם לאתר הבנייה שבו החברה הקבלנית ...

Read More »